เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 14.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญตักตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา บริเวณไทยทาวน์ ถนนฮอลลีวูด นครลอสแอนเจลิส โดยมีชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกว่า 300 คน

 

พิธีทำบุญตักบาตรมีขึ้นในเวลา 08.30 – 09.45 น. โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นในเวลา 10.00 น. กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดไทยทาวน์ โดยมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทย ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมทำหน้าที่จิตอาสา นอกจากเพื่อถวายพระราชกุศลแล้ว กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาไทยทาวน์ซึ่งถือเป็นหน้าตาของชุมชนไทยที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมทำความสะอาดในไทยทาวน์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ถนนบริเวณไทยทาวน์สะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น และได้รับการชื่นชมจากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้อาศัยอยู่ในไทยทาวน์ด้วย

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles