ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

ที่  8/2562

เรื่อง เตรียมพร้อมหากมีแผ่นดินไหวครั้งใหม่

ตามที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียขนาด 6.4 และ 7.1 ริกเตอร์ ตามลำดับ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง Ridgecrest (ห่างจากนครลอสแอนเจลิส 154 ไมล์) นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอแจ้งเตือนตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) ว่า ภายในสัปดาห์นี้ (6 – 12 กรกฎาคม 2562) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อีกในบริเวณใกล้ ๆ จุดเดิม

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (อาทิ การเตรียมถุงยังชีพ อาหาร/น้ำดื่ม และเอกสารสำคัญ) และติดตามรับฟังข่าวสารจากทางการสหรัฐฯ  ในท้องถิ่นของท่าน โดยหากท่านได้รับผลกระทบหรือมีข่าวสารเกี่ยวกับคนไทยที่ได้รับผลกระทบและต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ หมายเลขฉุกเฉิน (323) 580-4222

“เตรียมถุงยังชีพ หาที่หลบภัย”

 เว็บไซต์สำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

  1. https://www.usgs.gov/
  2. https://www.lacounty.gov/emergency/earthquake-preparedness/
  3. https://emergency.lacity.org/
  4. https://www.ready.gov/earthquakes
  5. https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/earthquake.html
  6. https://www.redcross.org/local/california/los-angeles/about-us/our-work/preparesocal.html

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles