สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำโดยกงสุลกัญธกา บุรพธานินทร์ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม เมืองซาคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 28 – 29 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดซาคราเมนโต เมืองซาคราเมนโต มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 15 และครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 และเป็นครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยและไทย-อเมริกันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 191 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 39ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 23 รายการ รวมทั้งสิ้น 253 รายการ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนไทย (Thai Health and Information Services) และสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์และพยาบาลโดยมีผู้รับบริการประมาณ 120 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดซาคราเมนโตพุทธวนาราม ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองซาคราเมนโตและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปสำหรับปีงบประมาณ 2563 ได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles