เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 – 8 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดบริการกงสุลสัญจร ณ วัดป่าพุทยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ซึ่งเป็นกงสุลสัญจร ครั้งที่ 13 ของปีงบประมาณ 2562 และเป็นครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นในเมืองลาสเวกัส

การจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีคนไทยและไทย-อเมริกันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 191 เล่ม บัตรประชาชน จำนวน 38 ใบ และขอเอกสารนิติกรณ์ จำนวน 13 รายการ รวมทั้งสิ้น 242 รายการ

นอกจากการให้บริการงานกงสุลแล้ว ศูนย์สุขภาพชุมชนไทย (Thai Health and Information Services) สนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีผู้รับบริการประมาณ 70 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกงสุลในพื้นที่ 7 คน ทำให้ประชาชนที่มารับบริการด้านกงสุลได้รับความสะดวก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวัดป่าพุทยานันทารามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ รวมทั้งชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนการบริการกงสุลสัญจรของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดี

กงสุลสัญจรครั้งต่อไปของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีขึ้นที่วัดพุทธออเรกอน มลรัฐออริกอนระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14 – 15 กันยายน 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการกงสุลสัญจรได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles