สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติการคัดเลือกและเงื่อนไข ปรากฏตามเอกสารแนบข้างล่าง หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎรAnnouncement No 41

ใบสมัครรับบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร Application Form – Consul Staff

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles