เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ ในฐานะรักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หารือกับ น.ส.สุพรวดี เทพพดุงพร ผจก.ฝ่ายธุรกิจ ตปท. และนายธนวัฏ ผลคำ จนท.ฝ่ายธุรกิจ ตปท. ตัวแทนจากบริษัท อำพลฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งมาขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำตลาดในสหรัฐฯ ให้กับผลิตภัณฑ์บรรจุกล่องและขวดพลาสติกของบริษัทฯ (กะทิชาวเกาะ น้ำปลาร้า Zap Mike ฯลฯ) โดยมีนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และนางสาวไปรยา เศวตจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตร ในฐานะหน่วยงาน “ทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส” เข้าร่วมด้วย

ทีมประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ ขณะที่บริษัทฯ แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีมประเทศไทย เช่น เทศกาลไทย และงานแสดงสินค้าไทย

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles