เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล เป็นตัวแทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 25 ปีศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) ณ Los Angeles City Hall โดยมีแขกกิตติมศักดิ์ อาทิ นาง Judy Chu สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (Congresswoman) เขต 27 และนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 13 (เขตไทยทาว์น) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

ภายในงานมีการมอบรางวัล 9 สาขา แก่บุคคลและองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทย อาทิ สาขาความสำเร็จในชีวิต (นายวิบูลย์ วงศ์ประสาท) สาขาความใจบุญ (นางพรทิพย์ ไซมอน มูลนิธิ Angeles Wings) สาขาการสนับสนุนสังคม (มูลนิธิ Satterberg) สาขาการมีจิตสาธารณะ (เชฟปลา น.ส. โนรี คงวุธ และเชฟเฟิร์น น.ส. สมฤทัย แก้วตาทิพย์) และสาขาความทรงจำที่ดี (เชฟตุ๋ย นายสิทธิพร สังขมี) เป็นต้น ตลอดจนมีการแสดงจากกลุ่มศิลปินไทย และการประมูลเงียบ (silent auction) เพื่อนำรายได้สมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมชาวไทย

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles