เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รับฟังความคืบหน้าของการเตรียมจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 14 จากคณะกรรมการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมใช้โอกาสนี้ มอบเงินสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในปีนี้งานไทยนิวเยียร์ฯ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 บริเวณ ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส บนถนน Hollywood Blvd ช่วงระหว่างถนน N Western Ave ถึง Normandie Ave

คณะกรรมการจัดงานฯ ชี้แจงถึงความคืบหน้าในเรื่องต่าง ๆ อาทิ ยอดเงินสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ลำดับพิธีการจัดงาน (พิธีสงฆ์ ขบวนพาเรด และพิธีเปิด) แผนผังการจัดงาน (การปิดถนน การตั้งเวที/บูธ และลานเบียร์) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การขอรับความเห็นชอบจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น และสถานะการจองบูธสินค้า/อาหาร/บริษัทเอกชน/องค์กรไม่แสวงหากำไร ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะจัดแสดงบนเวที

ผู้สนใจจองบูธหรือสนับสนุนการจัดงาน สามารถติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://thainewyear.org/tny-2019/ โทร. (310) 912-5474 และ (323) 482-5494 หรืออีเมล์ khaosod@yahoo.com

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles