เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ Hollywood Food Coalition นครลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ ณ นครลิสแอนเจลิส พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ช่วยจัดเตรียมอาหารค่ำเพื่อเเจกจ่ายแก่คนไร้ที่อยู่และผู้ยากไร้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Hollywood Food Coalition เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลไร้ที่อยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิสสำหรับปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนอน สุขภาพอนามัย และอื่น ๆ โดยในวันที่ประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีคนไร้ที่อยู่และผู้ยากไร้มาขอรับความช่วยเหลือกว่า 160 คน

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles