เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสำนักงานทีมประเทศไทย สมาคม ชมรมและภาคเอกชนไทยในลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันจัดงานวันชาติประจำปี 2562 ณ Taglyan Cultural Complex เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อของไทย

โดยมีแขกสำคัญของฝ่ายสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมได้แก่ นาย Peter Chan สมาชิกสภาเขต Monterey Park นาง Jade Suh ผู้แทนวุฒิสมาชิก Dianne Feinstein นาย Blake Dellinger ผู้แทนนาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 43 นาง Lourdes Saab หัวหน้ากองพิธีการทูตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ นาย Tom LaBonge อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครลอสแอนเจลิส รวมทั้งผู้สื่อข่าว ผู้แทนภาคเอกชนไทย นายกสมาคม ชมรมและผู้นำชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 350 คน

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีซุ้มอาหาร 4 ภาค ผลไม้ไทยและเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคม ร้านอาหารไทย และบริษัทของไทยไว้บริการ รวมทั้งมีชุดการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของแขกที่มาร่วมงาน

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles