ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษที่บริหารจัดการโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ รวม 21 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 1,606 คน

สำหรับคนไทยในสหรัฐฯ ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนที่นี่

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles