เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่และชุมชนไทยเข้าร่วม

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles