สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำและขั้นตอนการกรอกใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียแก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 “California Small Business COVID-19 Relief Grant Program” (รอบต้นปี 2564) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย มา ณ ที่นี้

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles