เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 250 คน

ในพิธี กงสุลใหญ่ฯ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะที่นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ได้เป็นผู้แทนนำประชาชนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดิน จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง โดยในโอกาสเดียวกันนี้พสกนิกรที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามที่สถานกงสุลใหญ่จัดไว้ให้ประชาชนด้วย

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles