สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 150 คน

พิธีเริ่มโดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เสร็จแล้วกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนและเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ เสร็จแล้วพระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง โดยในโอกาสเดียวกันนี้พสกนิกรที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามและได้รับบริการที่สถานกงสุลใหญ่จัดไว้ให้ประชาชนด้วย

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles