เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์จำลองสมเด็จพระปิยมหาราช ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คู่สมรส ผู้แทนสมาคม ชมรม และประชาชนในเขตใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน

ในพิธีพระสงฆ์จำนวน 8 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล กงสุลใหญ่ฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมในพิธียืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 1 นาที ในเวลาต่อมา กงสุลใหญ่ฯ นำทีมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้แทนสมาคมชมรมวางพวงมาลา ตามลำดับ

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมถวายสักการะ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส นอกจากผู้เข้าร่วมจากสมาคมชมรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีนักเรียนและเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดนเข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles