ตามที่วัดและชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อเชิญมาทอดถวาย ณ วัดพุทธศาสนาในต่างประเทศ และได้รับพระราชทานตามที่ขอพระมหากรุณา นั้น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานและเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ วัดไทยใน
นครลอสแอนเจลิสและรัฐในเขตอาณา ดังนี้

1. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย
2. นายชัชวาล หรยางกูร กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย
3. นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
4. นางสาวกัญธกา บุรพธานินทร์ กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชัยมงคลวราราม เมืองอ๊อคเด้น รัฐยูท่าห์
5. นางสาวกนกพร ควรคิด กงสุล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแม็กซิโก

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles