สารอำลาจากอดีตกงสุลใหญ่ มังกร ประทุมแก้ว

                   สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยทุกท่านใน ๑๓ รัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ

                   ผมได้ทำหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเวลารวม ๒ ปี ๙ เดือน ดูแลบริการพี่น้องชาวไทยใน ๑๓ รัฐ ประกอบด้วย แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด เนวาดา นิวเม็กซิโก มอนทานา ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง อะแลสกา แอริโซนา ออริกอน ไอดาโฮ ฮาวาย รวมทั้งเกาะกวม และดินแดนของสหรัฐฯ ในมหาสมุทรแปซิฟิก

                    วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนี้ ผมขอกล่าวคำอำลาพี่น้องชาวไทย เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้      

                    ด้วยหน้าที่ราชการ ทำให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับชุมชนไทยถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรก ในตำแหน่งรองกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และครั้งที่สอง ในตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน จึงทำให้ผมมีความผูกพันเป็นพิเศษกับชุมชนไทยในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ  

                    เป้าหมายการทำงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส คือ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย หมายรวมถึง ความเข้มแข็งของสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพเศรษฐกิจในครอบครัว เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ความผูกพันและเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยรุ่นเก่าและเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น และในระยะยาว ความเข้มแข็งเหล่านี้จะนำไปสู่ผลประโยชน์ของไทยในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และผมดีใจที่ได้เห็นชุมชนไทยที่นับวันจะเจริญเติบโตเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ  

                   จากการพบปะ พูดคุย และใกล้ชิดชุมชนไทยตามรัฐต่าง ๆ ในหลายโอกาส โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดนอกประเทศไทย ผมได้ประจักษ์แก่สายตาตัวเองว่า ชุมชนไทยมีความเข้มแข็ง สมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19    

                    ผมขอชื่นชมการทำงานของสมาคม องค์กร ชมรมไทยต่าง ๆ ที่มีอยู่นับไม่ถ้วนในรัฐฝั่งตะวันตก ซึ่งพี่น้องชาวไทยได้เสียสละและทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวมผ่านการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิความเป็นพลเมือง และการชี้ช่องทางการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกัน ก็ได้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เผยแพร่และส่งเสริมความนิยมไทยในสหรัฐฯ ให้เป็นรู้จักชื่นชมแพร่หลายผ่านการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

                    ในโอกาสนี้ ผมและครอบครัวขอแสดงความขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านใน ๑๓ รัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยฯ  ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ผมรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งในไมตรีจิตที่ได้รับจากพี่น้องชาวไทย และผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีงามทั้งหลายในสากลโลก โปรดปกปักรักษารักษาให้พี่น้องชาวไทยประสบความสุขความเจริญ มีความสุขกายสบายใจ ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 และภยันตรายทั้งปวง ผมหวังว่าพี่น้องชาวไทยทุกท่านจะร่วมสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจการงานของท่านกงสุลใหญ่ฯ คนใหม่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยฯ อย่างดียิ่งเช่นที่ผ่านมาต่อไปครับ ขอบคุณครับ

                                                                                                                                                                    นายมังกร ประทุมแก้ว
                                                                                                                                                             เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
                                                                                                                                                                     ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles