เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาง Nina Hachigian รองนายกเทศมนตรี นครลอสแอนเจลิส เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือระหว่างนครลอสแองเจลิสกับประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องที่นครลอสแอนเจลิสมีความเชี่ยวชาญ เช่น การบริหารจัดการสาธารณูปโภค พลังงานหมุนเวียน และ Digital Transformation

นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตธานีฯ ยังได้เชิญให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี นำคณะนักธุรกิจของนครลอสแอนเจลิสไปเยือนประเทศไทยเพื่อแสวงหาคู่ค้าและโอกาสในการลงทุนระหว่างกันด้วย

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles