เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและคุณณพนุช ทองภักดี ภริยา ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้แทนสมาคม ชมรม และผู้นำชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส และเมืองใกล้เคียงซึ่งเข้าร่วมกว่า 70 คน ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในการพัฒนาชุมชนไทยในสหรัฐฯ ให้เข้มแข็งและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรกันมายาวนานว่า 186 ปี

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles