เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาย Rodney Fong ประธานหอการค้านครซานฟรานซิสโก (San Francisco Chamber of Commerce – SFCC) ที่ SFCC รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า ประเทศไทยประสงค์จะเพิ่มพูนความร่วมมือกับนครซานฟรานซิสโกในสาขาที่นครฯ มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีดิจิทัล บริการระบบ cloud และ Big Data 2) การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) และ 3) พลังงานสะอาด โดยเอกอัครราชทูตได้ชี้แจงข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขาของรัฐบาล ซึ่งประธานหอการค้าฯ แสดงความสนใจ และเสนอให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะนักธุรกิจ เพื่อให้สัมผัสกับพื้นที่จริงและมีโอกาสหารือในรายละเอียดกันต่อไป

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles