เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท Google และบริษัท YouTube ที่ Googleplex เมือง Mountain View รัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วม

คณะผู้บริหารบริษัท Google ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของ Google ในประเทศไทย เช่น การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น การสนับสนุนธุรกิจออนไลน์ของ SMEs ไทย การพัฒนาการศึกษาและทักษะด้านดิจิทัล และการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย (Thai Content) เป็นต้น ส่วนคณะผู้บริหารบริษัท Youtube บรรยายสรุปเกี่ยวกับการใช้บริการ YouTube ในประเทศไทย ความท้าทาย และการจัดการกับคลิปที่เนื้อหาไม่เหมาะสม เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงนโยบายเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขาของไทย โดยเฉพาะด้านดิจิทัลและการศึกษา รวมทั้งได้ขอบคุณบริษัท Google และ Youtube ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาเว็บไซต์ / คลิป / ข่าว ที่มีเนื้อหาเท็จและส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยด้วยดีมาตลอด

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles