เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดแถลงข่าวการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ

การแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ Ford Amphitheatre โดยเป็นนาฏศิลป์ไทยประยุกต์ กับบัลเลท์และ modern dance และดนตรีไทยกับดนตรีสากล โดยใช้โครงเรื่องชาดก พญานกยูงทอง รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อสาธารณกุศลช่วยเหลือชุมชนไทย

คณะมันตราสยาม เคยแสดงที่โรงละคร Ford Amphitheatre มาแล้วเมื่อสิบปีก่อน ในเรื่อง Legend of The Chao Phraya ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่
– ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ
https://www.fordtheatres.org/calendar/mantra-siam

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles