ประวัติสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เปิดทำการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีหม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน์ เป็นกงสุลใหญ่คนแรก เดิมเช่าอาคารเลขที่ 3450 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA  เป็นที่ทำการเป็นเวลา ๑๒ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๖

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้จัดซื้ออาคารเลขที่ 801 N. LaBrea Ave., Los Angeles, CA 90038 เป็นที่ทำการและใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นทีทำการตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ เป็นเวลา ๑๔ ปี จนถึงปี ๒๕๔๐

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดซื้ออาคารที่ทำการปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 611 N. Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ เพื่อให้เป็นที่ตั้งร่วมกันของสำนักงานต่าง ๆ ของไทยในนครลอสแอนเจลิส(ทีมประเทศไทย)  โดยมี ฯพณฯ นายประจวบ ไชยสาส์น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น) เป็นประธานเปิดที่ทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๐ ปัจจุบันมี 5 สำนักงานของไทยตั้งอยู่ภายในอาคาร ได้แก่ (1) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (2) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (3) สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (4) สำนักงานส่งเสริมการลงทุน และ (5) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles