เขตรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ

สำนักงานสถานทูตและสถานกงสุลไทยในสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่

กรุณาเลือกสำนักงานจากเมนูด้านล่างเพื่อตรวจสอบอาณาเขตมลรัฐที่สำนักงานสถานทูตหรือกงสุลใหญ่รับผิดชอบ

These state you selected is under jurisdiction of:

The Royal Thai Consulate General, Los Angeles

611 N. Larchmont Blvd., 2nd Floor,
Los Angeles, CA 90004

Phone: (323) 962-9574 – 77
Fax: (323) 962-2128
Email: info@ThaiConsulateLA.org

The Royal Thai Consulate General, Chicago

700 North Rush Street,
Chicago, IL 60611

Phone: (312) 664-3129
Fax: (312) 664-3230
Email: info@thaiconsulatechicago.org
http://www.thaiconsulatechicago.org

The Royal Thai Embassy, Washington, D.C

1024 Wisconsin Ave,
N.W. Washington, D.C. 20007

Phone: (202) 944-3600
Fax: (202) 944-3611
http://www.thaiembdc.org

The Royal Thai Consulate General, New York

351 East 52nd Street, New York, NY 10022

Phone: (212) 754-1770, (212) 754-1896
Fax: (212) 754-1907
Email: info@thaiconsulnewyork.com
http://www.thaiconsulnewyork.com

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles