รายชื่อกงสุลใหญ่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 1. Portrait of M.C. Yutitthien Svastiหม่อมเจ้ายุธิษเฐียร สวัสดิวัฒน์
 2. Portrait of Prasong Suwanpradhesนายประสงค์ สุวรรณประเทศ
  พ.ศ. 2516-2519
 3. Portrait of Sakkhee Wasaksiriนายสักขี วาสักศิริ
  พ.ศ. 2519-2522
 4. Portrait of Somjing Charimobhasนายสมจริง จาริโมภาส
  พ.ศ. 2522-2523
 5. นายประทีป โศจิรัตน์
  พ.ศ. 2523-2525
 6. นายสนอง จารุภัตติ์
  พ.ศ. 2525-2528
 7. นายสุเมธ วสันตพฤกษ์
  พ.ศ. 2528-2531
 8. นายวิทย์ รายนานนท์
  พ.ศ. 2531-2533
 9. นายศักดิ์สิทธ์ ศรีสอน
  พ.ศ. 2533-2537
 10. นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์
  พ.ศ. 2538-2542
 11. นายปิยวัชร นิยมฤกษ์
  พ.ศ. 2543-2545
 12. นายอิสินธร สอนไว
  พ.ศ. 2545-2549
 13. นายจักร บุญ-หลง
  พ.ศ. 2549-2552
 14. นายดำรง ใคร่ครวญ
  พ.ศ. 2552 – 2555
 15. นายเจษฎา กตเวทิน
  พ.ศ. 2555 – 2559
 16. นายธานี แสงรัตน์
  พ.ศ. 2559 – 2561
 17. นายมังกร ประทุมแก้ว
  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles