เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 แด่นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก โดยมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคู่สมรสเข้าร่วมพิธีฯ

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles