วันที่ 8 เม.ย. 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “Anti-Asian Hate Crime Rally” ณ สถานีรถไฟใต้ดิน Hollywood/Western ย่านไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งร่วมจัดโดยสมาคม/องค์กรไทยหลายองค์กร เพื่อแสดงพลังและจุดยืนต่อต้าน hate crime ต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ สภาชิกสภาเขตนครลอสแอนเจลิส Los Angeles City Attorney, Los Angeles Police Department (LAPD), Los Angeles County Sheriff’s Department (LASD) และองค์กรภาคเอกชนจากชุมชนชาวเอเชีย เป็นต้น

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles