เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 สกญ.ฯ ได้ส่งผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของคนไทยผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในนครลอสแอนเจลิส โดย สกญ.ฯ ได้แสดงความห่วงใยพร้อมทั้งได้มอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง และสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย พร้อมถุงมือยาง เพื่อใช้ระหว่างพักรักษาและกักตัวอยู่ในที่พัก 

นอกจากนี้ สกญ.ฯ ส่งสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ คนไทยผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่อยู่ระหว่างพักรักษาและกักตัวที่นครซานฟรานซิสโกด้วย

ในการนี้ สกญ.ฯ ขอส่งความห่วงใยแก่คนไทยในเขตอาณาทุกท่าน รวมทั้ง ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดต่อไป 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles