เมื่อวันที่ 17 – 19 เมษายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และนครชิคาโก ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกนักเรียนไทยและคนไทยตกค้างในสหรัฐฯ กว่า 400 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ได้รับการอนุญาตให้นำผู้โดยสารเข้าราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

โดยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่คนไทยตกค้างกว่า 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และนักศึกษาไทยที่ตกค้าง ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโซลเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหน้ากากอนามัย แผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด และเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนอาหารไทยแก่กลุ่มผู้เดินทางด้วย

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ความสำคัญลำดับต้นแก่กลุ่มเยาวชนและนักเรียน ตลอดจนผู้ประสบปัญหากลุ่มต่าง ๆ ที่ตกค้างให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยสถานกงสุลใหญ่ฯ ในสหรัฐฯ ทั้ง 3 แห่ง กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อนำคนไทยตกค้างในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทยเพิ่มเติมอีกกว่า 500 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ไปลงทะเบียนแสดงความประสงค์ได้ที่นี่ https://www.cognitoforms.com/…/RegistrationFormForThaiNatio…

สำหรับคนไทยกลุ่มอื่น ๆ ในสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่ง ได้ติดตามพัฒนาการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และจะร่วมมือกับชุมชนไทยในพื้นที่ต่อไปในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ให้คนไทยในสหรัฐฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ผู้ที่ประสบบัญหาสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiconsulatela.org และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) (323) 580-4222 (323) 552-3227 (747) 334-4558 (818) 292-7591 หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่ Royal Thai Consulate-General Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles