รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นบุคคลรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร

ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ ๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ บัดนี้...
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย บัวแก้วนำโชค ประจำปีพ.ศ. 2562

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย บัวแก้วนำโชค ประจำปีพ.ศ. 2562

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย บัวแก้วนำโชค ประจำปีพ.ศ. 2562 รางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัวแก้วนำโชค”  ประจำปี พ.ศ. 2562   รางวัลที่ 1        ทองคำแท่ง หนัก 30 บาท                1 รางวัล 37835   รางวัลที่ 2        ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท                1...
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร จำนวน ๑ อัตรา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุลและทะเบียนราษฎร จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติการคัดเลือกและเงื่อนไข ปรากฏตามเอกสารแนบข้างล่าง หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles