นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาคนใหม่ เข้าพบนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาคนใหม่ เข้าพบนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 น.ส. แสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกาคนใหม่ เข้าพบนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่และรายงานการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ...
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 42/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นบุคคลรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 42/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นบุคคลรับจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล

...
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย  ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทย ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนไทยในเขตเบย์แอเรีย ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles