มูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ทั่วสหรัฐฯ

มูลนิธิ Angels Wings จัดงานแถลงข่าวโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ทั่วสหรัฐฯ

  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Angels Wings ได้จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Zoom โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก...
กงสุลใหญ่ฯ หารือกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทย

กงสุลใหญ่ฯ หารือกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทย

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 5 บริษัท ได้แก่ 1) นางดวงใจ กูรมะโรหิต ประธาน บริษัท D.P. Produce, Inc. (สินค้าผลไม้) 2) นายบุญส่ง อนันตสุคนธ์ ประธานบริษัท N.T.W....
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และข้าราชการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กร/สมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิส เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในชุมชนไทย และหารือถึงแนวทางและกิจกรรมในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับแผนงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles