ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เรื่อง เตรียมพร้อมหากมีแผ่นดินไหวครั้งใหม่

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่  8/2562 เรื่อง เตรียมพร้อมหากมีแผ่นดินไหวครั้งใหม่ ตามที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียขนาด 6.4 และ 7.1 ริกเตอร์ ตามลำดับ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles