นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบการสนับสนุนให้กับนายตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiNow

นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบการสนับสนุนให้กับนายตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiNow

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบการสนับสนุนให้กับนายตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiNow ให้เป็น electronic platform ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจและบริการของคนไทยในสหรัฐฯ ช่วยในการค้นหา...
กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน นัดพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2564

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน นัดพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2564

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน นัดพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 2564 มีผู้ใช้บริการมาจากนครลอสแอนเจลิสและมลรัฐต่าง ๆ อาทิ เนวาดา แอริโซนา ออริกอน รวมกว่า 160 รายการ...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles