สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 –...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย  จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (Thai Community Health Fair 2019)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (Thai Community Health Fair 2019)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดงานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (Thai Community Health Fair 2019) โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส...
แถลงข่าวการจัดการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK

แถลงข่าวการจัดการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดแถลงข่าวการแสดงละครเรื่อง TALES FROM MOUNT SUMERU: THE GOLDEN PEACOCK ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯการแสดงจะมีขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ Ford...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย  การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมพยาบาลไทยแคลิฟอร์เนีย การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ Palm Village Senior Housing นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านสมอง สุขภาพจิต ในหัวข้อ “รู้ทันสมองเสื่อม (Hot of the Press: What is Dementia?)”...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles