ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ประกาศกพท. เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19  นั้น ...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

ตลอดในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในสหรัฐฯ เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษที่บริหารจัดการโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ รวม 21 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น...
กงสุลใหญ่ฯ บริจาคอาหารแช่แข็ง CP แก่โรงพยาบาลในนครลอสแอนเจลิส

กงสุลใหญ่ฯ บริจาคอาหารแช่แข็ง CP แก่โรงพยาบาลในนครลอสแอนเจลิส

เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2563 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ฯ นำอาหารแช่แข็ง CP Authentic Asia จำนวน 1,200 กล่อง ที่ได้รับบริจาคมาจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles