กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน

กิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน

 เมื่อวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 9 ณ วัดพุทธออเรกอน เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวชิรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส...
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร นัดพิเศษ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิเทศวีราภรณ์ ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม...
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles