ที่อยู่และเวลาทำการ

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles
611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor , Los Angeles , CA 90004

 

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบการให้บริการงานกงสุล (ดูได้ที่นี้)

Location

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles