เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles