วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสวันแรงงานสหรัฐฯ (Labor Day)


Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles