วันหยุดราชการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเษศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ


Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles