สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ
สารอำลาจากอดีตกงสุลใหญ่ มังกร ประทุมแก้ว
การให้บริการการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) แบบไร้แผ่นปะตรวจลงตรา
ความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 12/2564 เรื่องเตือนภัยการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินในฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ฉบับที่ 4
เอกสารแผ่นพับเรื่อง อาชญากรรมจาก ความเกลียดชัง (Hate Crimes)
การเปิดให้บริการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป เล่มอายุไม่เกิน 10 ปี และ การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 13/2564 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางในต่างประเทศ
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 10/2564 เรื่องการให้บริการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Visa)
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 8/2564 เรื่อง เตือนภัยการปะทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ฉบับที่ 2
ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ที่ 7/2564 เรื่อง เตือนภัยการประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สินในรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ
เชิญชวนใช้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ ฟรี
previous arrow
next arrow
 
Shadow
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมสตรีอาเซียนจัดงานแสดงความขอบคุณบุคลากรด่านหน้าผู้ต่อสู้โควิด
The Royal Thai Consulate-General, Los Angeles and National Geographic Documentary Films cohosts a private screening of “The Rescue” for Thai Community in LA.
previous arrow
next arrow
 
Shadow

ANNOUNCEMENTS AND PRESS RELEASES

Featured Videos

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles