ข้อมูลมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 
***************************************************
 
1. คนไทยที่ฉีดวัคซีนครบถ้วน นานกว่า 14 วันก่อนเดินทาง และมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ได้รับยกเว้นการกักตัว แต่จะต้องพักรอที่โรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ หรือโรงแรมที่ได้รับประกาศให้เป็นโรงแรมกักตัว (AQ) อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจโควิด หากผลออกเป็นลบ สามารถเดินทางต่อในประเทศได้อย่างเสรี
 
2. คนไทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด จะต้องกักตัวที่โรงแรมกักตัวอย่างน้อย 10 คืน
 
3. คนต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว อยู่ในสหรัฐฯ หรือประเทศ/ดินแดนตามประกาศ มานานกว่า 21 วัน และมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ได้รับยกเว้นการกักตัว เหมือนข้อ 1
 
4. คนต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว แต่อยู่ในสหรัฐฯ หรือประเทศ/ดินแดนตามประกาศ น้อยกว่า 21 วัน และมีผลตรวจโควิดเป็นลบ สามารถเข้าร่วมโครงการ Sandbox ได้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องและเข้าพักในโรงแรมมาตรฐาน SHA+ ในพื้นที่นั้น อย่างน้อย 7 คืน
 
5. คนต่างชาติที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบเกณฑ์ระยะเวลาที่กำหนด และมีผลตรวจโควิดเป็นลบ จะต้องกักตัวที่โรงแรมกักตัวอย่างน้อย 10 คืน
 
ทั้งนี้ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละกรณี เป็นไปตามภาพตารางสรุปมาตรการ
 
***************************************************
 

รายชื่อประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 

คำถามที่มักถามบ่อย

 

***************************************************

Q1: คนไทยต้องใช้ประกันสุขภาพหรือไม่
A1: ไม่ต้องใช้ ทุกกรณี
 
***************************************************
 
Q2: คนไทยฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว มาเที่ยวสหรัฐฯ ต้องอยู่อเมริกานานกว่า 21 วันหรือไม่ จึงจะได้รับยกเว้นการกักตัว
A2: ไม่ต้อง คนไทยที่เดินทางกลับไทย ไม่จำเป็นต้องอยู่สหรัฐฯ นานกว่า 21 วัน
 
***************************************************
 
Q3: กรณีเด็กเล็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (พ่อ/แม่/ญาติ) ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วต้องกักตัวหรือไม่
A3: เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีน ได้สิทธิตามผู้ปกครองที่เดินทางด้วย
 
***************************************************
 
Q4: โครงการ Sandbox ต่างกับการกักตัวอย่างไร
A4: ผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox จะต้องพักอยู่ในพื้นที่นำร่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน และมีการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันสามารถออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกโรงแรมได้ ในขณะที่การกักตัว จะต้องอยู่ในห้องพักตลอดเวลา ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกห้องพักได้
 
***************************************************
 
Q5: ผู้เดินทางเข้าโครงการ Sandbox จะต้องเดินทางอย่างไร
A5: ต้องเดินทางเข้าไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ โดยเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ หรือเที่ยวบินพิเศษแบบเหมาลำ (sealed route/ chartered flight) เท่านั้น
 
***************************************************
 
Q6: ระบบ Thailand Pass คืออะไร
A6: เป็นระบบลงทะเบียนรวมศูนย์ เพื่อใช้แทนระบบ CoE เดิม โดยระบบจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้าไทยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทดแทนใบ ต. 6 ต. 8 และเชื่อมต่อกับระบบ COSTE) เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://tp.consular.go.th/ โดยผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง และเมื่อกรมควบคุมโรคตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้าไทย
 
***************************************************
 
Q7: มีกำหนดเดินทางในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบจากระบบ CoE ไปยังระบบ Thailand Pass จะต้องทำอย่างไร
A7: หากคุณมีกำหนดเดินทางในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน พ.ย. 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้รีบลงทะเบียนในระบบ CoE เดิมที่ https://coethailand.mfa.go.th/ ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2564 โดยในขั้นตอนที่ 2 ให้ยื่นหลักฐานการจองโรงแรม 1 คืน (สำหรับผู้ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว) เข้ามาในระบบ เพื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ CoE ให้ต่อไป และเมื่อระบบ Thailand Pass เปิดใช้แล้ว (1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ลงทะเบียนเพื่อรับ Thailand Pass QR Code ด้วยอีกทางหนึ่ง
 
***************************************************
 
Q8: ฉีดวัคซีนครบแล้ว และได้รับอนุมัติ CoE ไปก่อนหน้านี้แล้ว CoE ระบุว่ากักตัว 7 วัน ทำอย่างไร
A8: สำหรับผู้ที่เดินทางต้นเดือน พ.ย. และได้รับ CoE ไปแล้ว สามารถใช้ CoE ฉบับเดิมได้ โดยให้นำเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนและเอกสารประกอบต่าง ๆ ไปแสดงให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคพิจารณา เพื่อให้ได้รับยกเว้นการกักตัว อย่างไรก็ดี เมื่อระบบ Thailand Pass เปิดใช้แล้ว (1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป) สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำให้ลงทะเบียนเพื่อรับ Thailand Pass QR Code ด้วยอีกทางหนึ่ง
 
***************************************************
 
Q9: คนไทย ต้องแสดงผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่
A9: หากประสงค์ได้รับยกเว้นการกักตัว จะต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ (ผลตรวจออกไม่เกิน 72 ชม. นับถึงเวลาออกเดินทาง) นอกจากนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายและมาตรการของสายการบินที่ใช้บริการด้วย
 
***************************************************
 
Q10: คนต่างชาติฉีดวัคซีนครบแล้ว เดินทางจากประเทศนอกบัญชีรายชื่อตามประกาศ ศปก.กต. (เช่น เม็กซิโก บราซิล เปรู อินเดีย) มาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐฯ เพื่อเดินทางเข้าไทย ได้รับยกเว้นการกักตัวหรือไม่
A10: หากพำนักในสหรัฐฯ น้อยกว่า 21 วัน จะไม่ได้รับยกเว้นการกักตัว ต้องเข้าโครงการ Sandbox
 
***************************************************
 
Q11: คนต่างชาติฉีดวัคซีนครบแล้ว เดินทางจากประเทศในบัญชีรายชื่อตามประกาศ ศปก.กต. (เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร จีน) มาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สหรัฐฯ เพื่อเดินทางเข้าไทย ได้รับยกเว้นการกักตัวหรือไม่
A11: ได้รับยกเว้น
 
***************************************************
 
Q12: ฉีดวัคซีนแบบไขว้ จะได้รับยกเว้นการกักตัวหรือไม่
A12: กรมควบคุมโรคจะตรวจสอบประเภทวัคซีนและระยะเวลาระหว่างโดสเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อไป
 
***************************************************
 
Q13: แฟนชาวต่างชาติ เดินทางไปไทยพร้อมกัน แฟนต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ซื้อได้ที่ไหน
A13: สามารถซื้อประกันทางออนไลน์ได้ที่นี่ https://covid19.tgia.org/
 
***************************************************
 
Q14: มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกประเภททั่วโลกอยู่แล้ว ทำอย่างไร
A14: ติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอ Cover letter ระบุความคุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
***************************************************
 
Q15: ดาวน์โหลด App “Thailand Plus” ไม่สำเร็จ หรือ log in ไม่ได้ ทำอย่างไร
A15: ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เพราะขณะนี้ การติดตั้ง Thailand Plus ไม่ได้เป็น requirement ในการเดินทางเข้าไทยแล้ว
 
***************************************************
 
Q16: จะเดินทางไปเชียงใหม่ สามารถแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่
A16: หากเที่ยวบินระหว่างประเทศสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ และเที่ยวบินต่อจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ไม่ใช่เที่ยวบินพิเศษแบบเหมาลำ (sealed route/ chartered flight) จะต้องพักที่โรงแรมในกรุงเทพฯ 1 คืน (กรณีฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว) หรือกักตัวในกรุงเทพฯ 10 คืน (กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน/ฉีดไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์) ก่อนจึงจะสามารถเดินทางไปเชียงใหม่ได้ต่อไป
 
***************************************************

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม กดที่นี่

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles