มาตรการใหม่ Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

“ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว” จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

  1. คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
  2. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
  3. ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
  4. ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

************************************

 

รายชื่อประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 
 
 

คำถามที่มักถามบ่อย

***************************************************

Q1: ยังสามารถลงทะเบียนแบบ Test & Go ได้หรือไม่
A1: ระบบ Thailand Pass ปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าไทยรูปแบบ Test & Go แล้ว ต้องลงทะเบียนเข้าประเทศในรูปแบบของการกักตัว Alternative Quarantine (AQ) หรือ Phuket Sandbox เท่านั้น โดยระยะเวลากักตัว คือ 7 วัน (สำหรับผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว)/ 10 วัน (สำหรับผู้ยังไม่ได้รับการวัคซีน หรือยังได้รับไม่ครบถ้วน) 14 วัน (สำหรับผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงในภูมิภาคแอฟริกา)

***************************************************

Q2: คนไทยต้องใช้ประกันสุขภาพหรือไม่
A2: ไม่ต้องใช้ ทุกกรณี

***************************************************

Q3: คนไทยฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว มาเที่ยวสหรัฐฯ ต้องอยู่สหรัฐฯ นานกว่า 21 วันหรือไม่ จึงจะได้รับยกเว้นการกักตัว
A3: ไม่ต้อง คนไทยที่เดินทางกลับไทย ไม่จำเป็นต้องอยู่สหรัฐฯ นานกว่า 21 วัน

***************************************************

Q4: กรณีเด็กเล็กอายุไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (พ่อ/แม่/ญาติ) ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วต้องกักตัวหรือไม่
A4: เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีน ได้สิทธิตามผู้ปกครองที่เดินทางด้วย

***************************************************

Q5: โครงการ Sandbox ต่างกับการกักตัวอย่างไร
A5: ผู้เข้าร่วมโครงการ Sandbox จะต้องพักอยู่ในพื้นที่นำร่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน และมีการตรวจหาเชื้อโควิดจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันสามารถออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกโรงแรมได้ ส่วนการกักตัว (Alternative Quarantine) จะต้องอยู่ในห้องพักตลอดเวลา ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกห้องพักได้

***************************************************

Q6: ผู้เดินทางเข้าโครงการ Phuket Sandbox จะต้องเดินทางอย่างไร
A6: ต้องเดินทางเข้าไทยทางสนามบินภูเก็ต โดยเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ หรือเที่ยวบินพิเศษแบบเหมาลำ (sealed route/ chartered flight) เท่านั้น

***************************************************

Q7: ระบบ Thailand Pass คืออะไร
A7: เป็นระบบลงทะเบียนรวมศูนย์ เพื่อใช้แทนระบบ CoE เดิม โดยระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางเข้าไทยระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ทดแทนใบ ต. 6 ต. 8 และเชื่อมต่อกับระบบ COSTE) เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่https://tp.consular.go.th/ โดยผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง และเมื่อกรมควบคุมโรคตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้าไทย

***************************************************

Q8: คนไทย ต้องแสดงผลตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องหรือไม่
A8: จะต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบ (ผลตรวจออกไม่เกิน 72 ชม. นับถึงเวลาออกเดินทาง) นอกจากนี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายและมาตรการของสายการบินที่ใช้บริการด้วย

***************************************************

Q9: แฟนชาวต่างชาติ เดินทางไปไทยพร้อมกัน แฟนต้องซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ซื้อได้ที่ไหน
A9: สามารถซื้อประกันทางออนไลน์ได้ที่นี่ https://covid19.tgia.org/

***************************************************

Q10: มีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกประเภททั่วโลกอยู่แล้ว ทำอย่างไร
A10: ติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอ Cover letter ระบุความคุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนด

***************************************************

Q11: ดาวน์โหลด App “Thailand Plus” ไม่สำเร็จ หรือ log in ไม่ได้ ทำอย่างไร
A11: ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เพราะขณะนี้ การติดตั้ง Thailand Plus ไม่ได้เป็น requirement ในการเดินทางเข้าไทยแล้ว

***************************************************

 
 

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม กดที่นี่

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles