ภารกิจคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ


 

                สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศในกรณีที่ท่านประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ท่านสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ  ซึ่งมีเขตกงสุลครอบคลุม 13 รัฐทางตะวันตก ดังนี้ 

แอริโซนา  อะแลสกา  แคลิฟอร์เนีย   โคโรลาโด ไอดาโฮ
มอนทานา เนวาดา นิวเม็กซิโก ออริกอน ยูทาห์
วอชิงตัน  ไวโอมิง ฮาวาย    

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับชุมชนไทย 


                      สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดทำข้อมูลเบื้องต้นในประเด็นต่าง ๆ สำหรับชุมชนไทยในรูปแบบคลิปวีดีโอ Infographic และคลังข้อมูลเพื่อให้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

 1.  การเปิดธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย การจดทะเบียนธุรกิจ และความแตกต่างของธุรกิจประเภทต่าง ๆ   – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล – 
 2.  กฎหมายครอบครัว การสมรส-หย่า การคุกคามและถูกทำร้ายร่างกายจากคู่สมรส – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล – 
 3.  สิทธิขั้นพื้นฐาน การเหยียดสีผิว และถูกทำร้ายเพราะความเกลียดชังเรื่องเชื่อชาติ (Hate Crime)  – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล – 
 4.  ทำความรู้จักประกันแต่ละประเภท Medicare, Medicaid และ Medical  – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล –
 5.  ประเภทของประกับสุขภาพ (Health Insurance) มีกี่แบบ อะไรบ้าง ?   – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล –
 6.  ความรุนแรงในครอบครัว – หากคุณประสบเหตุ ! – โปรดแจ้ง – เรามีทางออก – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล – 
 7.  กฎหมายแรงงาน – สิทธิของลูกจ้างที่ประสบความรุนแรงในครอบครัว  – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล –
 8.  กฎหมายแรงงาน – สิทธิครอบครัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย  – กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล –
 9.  กฎหมายแรงงาน – เวลาพัก – กดที่นี่เพื่อดูข้อมุล –
10. สิทธิในการขอล่ามในสหรัฐอเมริกา – โปรดติดตาม –
11. ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนเกิด (ใบสูติบัตรไทย) – โปรดติดตาม –
12. ขั้นตอนการขอจดทะเบียนหย่า  – โปรดติดตาม –
13. การทำพินัยกรรม (Living Well Living Trust) – โปรดติดตาม –
14. การขอใบอนุญาตจากสาธารณสุข “ใบประกอบร้านขายอาหารประเภท เต้นท์อาหาร”  – โปรดติดตาม –
15. การปิดธุรกิจ/ กิจการ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย – โปรดติดตาม –
16. กฎหมายคุ้มครองผู้พิการ American with Disability Act (ADA) เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร  – โปรดติดตาม –

 

 

ขอบข่ายในการให้ความช่วยเหลือ      สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถให้ความช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

       1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
             (Emergency Travel Document
) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทย

       2. การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่าย
             และการเดินทางกลับประเทศไทย
             ติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่อีเมล consular02@mfa.mail.go.th

       3. การช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ
           – สถานกงสุลใหญฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกใบมรณบัตร
             และการนำอัฐิผู้เสียชีวิติกลับประเทศไทย
            ติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่อีเมล consular02@mfa.mail.go.th

       4. การช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ  ได้จะจัดเตรียมแผนและให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการ
             ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

       5. กรณีอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี  การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน ฯลฯ
           ติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่อีเมล consular02@mfa.mail.go.th

 

 

ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ


 

สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือได้ที่

1.   โทรศัพท์หมายเลข   –> 323 – 962 – 9574 ต่อ 216
      ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 – 12.00 น.  /   13.00 – 17:00 น.)  

2.   อีเมล   –>  protection@thaiconsulatela.org

3.   หมายเลขฉุกเฉิน   –> ๓๒๓-๕๘๐-๔๒๒๒
      (กรณีฉุกเฉิน
อาทิ อุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต) 

    ——————————–

27/04/2021/KS

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles