เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ นครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกและมอบหน้ากากและถุงมืออนามัยพร้อมทั้งอาหารว่างเพื่อรับประทานระหว่างเดินทางแก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทย (Repatriation Flight) จำนวนทั้งสิ้น 118 คน
 
ทั้งนี้ คนไทยที่มีความประสงค์ต้องการจะเดินทางกลับประเทศสามารถลงชื่อได้ที่ www.thaiconsulatela.org
 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles