เมื่อวันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. ซึ่งเป็นการให้บริการครั้งแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 77 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 19 รายการ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 รายการ

ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปรวมทั้งสำรองนัดหมาย เพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ  www.thaiconsulatela.org

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles