พระเมตตาแผ่ไพศาล สู่พื้นแผ่นดินด้ามขวาน 🇹🇭

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🏣 แห่งที่ 19 รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
🏣 แห่งที่ 20 รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

Their Majesties’ Profound Kindness Extended to the South 🇹🇭

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 19th and the 20th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Hatyai Hospital and Songklanagarind Hospital at Songkhla Respectively.

“พระเมตตาแผ่ไพศาลจากเหนือจรดใต้”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แห่งที่ 18 แก่ รพ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

Their majesties extend great compassion from the north to the south.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 18th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Suratthani Hospital at Suratthani.

“พระเมตตาห่วงใยพสกนิกรไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🔻แห่งที่ 16 รพ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
🔻แห่งที่ 17 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย

Their majesties extend great compassion to Thai people.

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 16th and the 17th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Udon Thani Hospital at Udon Thani and Chiang Rai Prachanukroh Hospital, Chiang Rai, Respectively.

“ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชนทั่วฟ้าเมืองไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งที่ 14 สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

“Their Majesties Extends Compassion for the Welfare of The People Across Thailand”

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 14th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Phaholpolphayuhasaena Hospital, Kanchanaburi as part of the Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment to Instill Confidence Among Healthcare Workers and Thai People.

“ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นล้นพ้น”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” เป็นแห่งที่ 13 สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

“Their Majesties’ Immeasurable Benevolence Extended to Chiang Mai people.”

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the 13th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Nakornping Hospital, Chiang Mai as part of the Royal Relief Project to Support Ventilators and Medical Equipment to Instill Confidence Among Healthcare Workers and Thai People.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็นแห่งที่ 12

His Majesty the King and Her Majesty the Queen donated the 12th “Modular Swab Unit” Developed by SCG to Sawanpracharak Hospital, Nakhon Sawan.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี
🔻แห่งที่ 9 รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี
🔻แห่งที่ 10 รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

His Majesty the King and Her Majesty the Queen Donated the Ninth and the Tenth “Modular Swab Unit”
Developed by SCG to Queen Savang Vadhana Memorial Hospital at Sriracha, Chonburi and Nakornpathom Hospital, Nakorn Pathom, Respectively.

 

พระเมตตาห่วงใยพสกนิกรไทย 🙏 พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ลดความเสี่ยงทีมแพทย์และ ประชาชนจากเชื้อโควิด-19 ติดตั้งที่ รพ. อุตรดิตถ์ เป็นแห่งที่ 11

Their majesties extend great compassion to Thai people with the royally-bestowed “Modular Swab Unit” to reduce the risk of COVID-19 infection among healthcare workers and people. The 11th “Modular Swab Unit” is installed at Uttaradit Hospital

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles