สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศดังนี้ 

According to an announcement from the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, please find the list of countries and territories where individuals are permitted to enter Thailand and the guidelines for entering Thailand on 1 November 2021 in the documents below.

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles