เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Angels Wings ได้จัดงานแถลงข่าวการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเชื้อสายไทยประจำปี 2564 ผ่านทางแอพพลิเคชันการประชุมออนไลน์ Zoom โดยมีกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมทั้งสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชนไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วม
 
******************************************
 
นางภรณ์ทิพย์ ไซมอน ได้แจ้งการดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ Angels Wings ประจำปี 2564 และกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างและเปลี่ยนแปลงอนาคต และเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ และในปี 2564 นี้ มูลนิธิฯ จะเริ่มดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย โอกาสนี้ นางภรณ์ทิพย์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ และแนวทางการให้ทุนการศึกษาด้วย
 
******************************************
 
มูลนิธิ Angels Wings ได้เริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับสูงให้แก่นักเรียนเชื้อสายไทย-อเมริกันที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่น ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยในสหรัฐฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในสหรัฐฯ ต่อไป โดยในปี 2560 มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน ให้แก่นักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตนครลอสแอนเจลิส ต่อมาในปี 2561 ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 31 ทุน รวมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนการศึกษาเป็น 41 ทุน และขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม 4 รัฐ ในเขตตะวันตกของสหรัฐฯ จนล่าสุดในปี 2563 มูลนิธิฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนเป็นทั่วประเทศสหรัฐฯ และได้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาเป็น 52 ทุน
 
******************************************
 
นักเรียนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นผู้เรียนอยู่ระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และกำลังจะเข้าเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย (College) หรือระดับมหาวิทยาลัย (University) ในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2564 – 2565 (ปี ค.ศ. 2021 – 2022) รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงปณิธานอันตั้งมั่นผ่านการเขียนเรียงความความยาว 500 – 1,000 คำ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ระดับวิทยาลัย) และ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ระดับมหาวิทยาลัย)
 
ทั้งนี้ นักเรียนที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร และยื่นเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ https://www.angelswingsfoundation.org/angels-wings-thai…
 
สำหรับนักเรียนไทยในประเทศไทยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ฯ https://www.angelswingsfoundationthailand.org/
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles