เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้หารือกับผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคไทยรายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 4 บริษัท ได้แก่ 1) นายสุรชัย วัฒนาพร ประธานบริษัท Taste Nirvana International, Inc. (สินค้าน้ำมะพร้าว) 2) นายทิม เชอร์ รองประธานบริษัท H.C. Foods Co., Ltd. (สินค้าอาหารแห้ง) 3) นายทอง แซ่เตีย รองประธานบริษัท N.A. Trading Co. (สินค้าอาหารแห้ง) และ 4) นายณัฐวุฒิ รัตนพงศกร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท SCG International USA Inc. (สินค้าอุปโภค) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมด้วย
 
ที่ประชุมได้หารือกันเรื่องผลกระทบที่ COVID-19 มีต่อตลาดสหรัฐฯ และต่อการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคไทย ผลประกอบการในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แผนการดำเนินงานในอนาคต ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค และความช่วยเหลือที่กลุ่มผู้นำเข้าประสงค์จะให้ภาครัฐช่วยผลักดัน

 

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles