เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเป็นประธาน และมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วม

พิธีเริ่มโดย กงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและ 13 รัฐทางตะวันตกของสหรัฐฯ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

 
Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles