ภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่อยู่อาศัยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

นอกจากภารกิจการช่วยเหลือคนไทย เช่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้เดินทางที่ตกค้างอยู่และผู้ความจำเป็นด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้ว สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ยังให้ความสำคัญกับงานช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ดังนี้

1. สนับสนุนการแจกหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน ผ่านสมาคมไทยในรัฐวอชิงตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐแอริโซนา รวมทั้งสนับสนุนสมาคมพยาบาลแห่งแคลิฟอร์เนียแจกหน้ากากอนามัยให้กับพยาบาลไทยในสหรัฐฯ

2. สนับสนุนการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนไทยที่เดือดร้อน คนไทยที่ต้องกักตัว และผู้สูงอายุใน Senior Apartment ในรัฐต่าง ๆ โดยสนับสนุนงบประมาณและอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าอาหารชั้นนำ เช่น บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด บริษัท Rockman Corp บริษัท Golden Star Trading บริษัท Taste Nirvana บริษัท Thai Union Frozen และบริษัท เถ้าแก่น้อย ให้กับสมาคมไทยต่าง ๆ ที่ร่วมทำประโยชน์

3. สนับสนุน Hollywood Career College ช่วยเหลือผู้ตกงานให้มีรายได้จากการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับมอบให้กับผู้บริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยพูดทุกได้ยากของสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

4. สนับสนุนสภาหอการค้าไทยแห่งแคลิฟอร์เนียดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนไทยทำเรื่องขอเงินกู้ยืม เงินสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐฯ ที่มีให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

5. สนับสนุนงบประมาณให้สภาไทยทาวน์ดำเนินโครงการแจกหน้ากากผ้าให้ลูกค้าของธุรกิจในไทยทาวน์ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของคนไทย แรงงานไทย และชุมชนไทยในไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles